Region Sanu i Trzebośnicy

 

baner

                                                                                                                                                                                                       

 

 
NABORY WNIOSKÓW PDF Drukuj
piątek, 02 grudnia 2016 14:28

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicyogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

w zakresie Projekty dla przedsiębiorców – inkubatory 

 

czytaj więcej...

 


 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicyogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie Projekty dla przedsiębiorców ­– podejmowanie działalności gospodarczej

 

czytaj więcej...

 


 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie Projekty dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej

 

czytaj więcej...

 

 


 

 
SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW PDF Drukuj Email
czwartek, 24 listopada 2016 13:56

 

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów w grudniu 2016 roku na operacje:

 1. Projekty dla przedsiębiorców – inkubatory
 2. Projekty dla przedsiębiorców – podejmowanie działalności gospodarczej
 3. Projekty dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej

zapraszamy mieszkańców obszaru LSR (Gmina Leżajsk, Miasto Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna) zainteresowanych pozyskaniem środków na bezpłatne szkolenia zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

Harmonogram planowanych szkoleń:

 

LP.

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE

DATA i GODZINA

GRUPY DOCELOWE

1.

Nowa Sarzyna

Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

12.12.2016

od 1000 do 1400

mieszkańcy

2.

Leżajsk

Sala posiedzeń Urzędu Miasta Leżajsk

13.12.2016

od 1000 do 1400

mieszkańcy

3.

Leżajsk

Sala posiedzeń Urzędu Gminy Leżajsk

14.12.2016

od 1000 do 1400

mieszkańcy,

w szczególności:

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby bezrobotne do 34 roku życia

- bezrobotne kobiety, które nie powróciły na rynek pracy po urodzeniu dziecka

- osoby bezrobotne z niskimi kwalifikacjami

 

Plan szkolenia

 1. Omówienie zapisów wspólnych dla wszystkich rodzajów projektów
 2. Podejmowanie działalności gospodarczej (omówienie zasad przyznawania pomocy oraz dokumentacji konkursowej, w tym wniosku o przyznanie pomocy)
 3. Rozwijanie działalności gospodarczej (omówienie zasad przyznawania pomocy oraz dokumentacji konkursowej, w tym biznesplanu)
 4. Inkubator przetwórstwa lokalnego (omówienie zasad przyznawania pomocy)
 5. Doradztwo indywidualne

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zainteresowane osoby prosimy o telefoniczne zgłoszenia pod nr 17 242 12 04 do 9 grudnia 2016 r.

 

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 
DORADZTWO W BIURZE LGD PDF Drukuj Email
czwartek, 24 listopada 2016 12:09

 W związku z planowanymi naborami wniosków

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

na operacje w zakresie:

„Projekty dla przedsiębiorców – inkubatory”

„Projekty dla przedsiębiorców – podejmowanie działalności gospodarczej”

„Projekty dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej”

zapraszamy wnioskodawców do korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy"

Doradztwo świadczone jest:

         w Biurze LGD,

Wierzawice 874

37-300 Leżajsk

[prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub osobisty w celu ustalenia terminu i godziny]

         w Punkcie Konsultacyjnym

Jelna-Judaszówka 328

37-310 Nowa Sarzyna

[prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub osobisty w celu ustalenia terminu i godziny]

         telefonicznie pod numerami:

17 242 12 04

798 628 608

515 100 958

od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

 

DORADZTWO NIE OBEJMUJE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W IMIENIU BENEFICJENTÓW

 
SPOTKANIA INFORMACYJNE PDF Drukuj Email
środa, 09 listopada 2016 12:11

 

Szanowni Państwo,

W grudniu 2016 roku Lokalna Grupa Działania planuje ogłoszenie następujących naborów:

 1. Projekty dla przedsiębiorców – inkubatory,
 2. Projekty dla przedsiębiorców – podejmowanie działalności gospodarczej,
 3. Projekty dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej.

Zapraszamy mieszkańców obszaru LSR (Gmina Leżajsk, Miasto Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna) zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach wymienionych naborów na cykl spotkań informacyjnych według poniższego harmonogramu.

 

Harmonogram spotkań informacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD w ramach planowanych naborów.

 

LP.

NAZWA

MIEJSCE

DATA i GODZINA

GRUPY DOCELOWE

1.

Spotkania z sołtysami

Urząd Gminy Leżajsk

10.11.2016

godz. 15:30

sołtysi

2.

Spotkania z sołtysami

Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

29.11.2016

godz.15:30

sołtysi

3.

Spotkania w szkołach

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

28.11.2016

godz. 8:00

uczniowie

4.

Spotkania w szkołach

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

28.11.2016

godz. 10:30

uczniowie

5.

Spotkania w gminach

Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

7.12.2016

godz. 14:00

mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe

6.

Spotkania w gminach

Urząd Gminy Leżajsk

8.12.2016

godz. 14:00

mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe

7.

Spotkania w gminach

Urząd Miasta Leżajsk

9.12.2016

godz.14:00

mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe

8.

Spotkanie w PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

9.12.2016

godz. 9:00

mieszkańcy (w szczególności osoby bezrobotne)

 

 

 
Konsultacje dotyczące zmian kryteriów wyboru operacji w ramach LSR PDF Drukuj Email
środa, 05 października 2016 09:14

 

Szanowni Państwo,

 

Przedstawiamy propozycję zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” w ramach „Projektów dla przedsiębiorczości”. Czekamy na Państwa uwagi, sugestie, propozycje zmian do dnia 13.10.2016 do godz. 1400 w biurze LGD, a także prosimy o przesyłanie informacji drogą e-mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Pliki do pobrania:

Karta oceny operacji z proponowanymi zmianami - Karta oceny operacji

 

 

 

 
LGD zaprasza na spotkania konsultacyjne z mieszkańcami PDF Drukuj Email

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora społecznego, publicznego i gospodarczego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Spotkania konsultacyjne poświęcone będą w szczególności:

- określeniu problemów i potrzeb lokalnej społeczności,

- analizie mocnych i słabych stron obszaru LGD,

- analizie szans i zagrożeń dla obszaru LGD,

- określeniu celów Lokalnej Strategii Rozwoju,

- określeniu kierunków rozwoju Lokalnej Grupy Działania w nowym okresie programowania. W trakcie spotkań zostaną przeprowadzone badania fokusowe na potrzeby konstruowania LSR.

 

Harmonogram spotkań

 

 GMINA DATA GODZINA MIEJSCE

Miasto i Gmina

Nowa Sarzyna

 04.12.2015  10:00-11:30 

 Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

– spotkanie dla grup defaworyzowanych

Miasto i Gmina

Nowa Sarzyna

 04.12.2015  12:00-14:00

 Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

– spotkanie dla przedsiębiorców

Miasto i Gmina

Nowa Sarzyna

 12.12.2015  16:00-18:00

 Ośrodek Kultury w Sarzynie

– spotkanie podsumowujące LSR.

 

baner prow 2014-2020   

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”

 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

 M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

 poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 
Spotkania konsultacyjne PDF Drukuj Email

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora społecznego, publicznego i gospodarczego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Spotkania konsultacyjne poświęcone będą w szczególności:

- określeniu problemów i potrzeb lokalnej społeczności,

- analizie mocnych i słabych stron obszaru LGD,

- analizie szans i zagrożeń dla obszaru LGD,

- określeniu celów Lokalnej Strategii Rozwoju,

- określeniu kierunków rozwoju Lokalnej Grupy Działania w nowym okresie programowania. W trakcie spotkań zostaną rozdane ankiety badające potrzeby społeczności lokalnej.

 

Harmonogram spotkań

 

               GMINA      DATA   GODZINA                     MIEJSCE
 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  19.09.2015  16:00-20:00  Kołacznia "Azalia" Wola Zarczycka
 Gmina Leżajsk  26.09.2015  16:00-20:00

 Gminny Ośrodek Kultury w Giedlarowej

 Giedlarowa 285

 Miasto Leżajsk  29.09.2015  11:00-15:00

 Urząd Miasta Leżajsk

 ul. Rynek 1

 

Program spotkań

 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW 2014-2020, perspektywa rozwoju obszaru działania LGD Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy.
 2. Analiza problemów i potrzeb mieszkańców gminy w kontekście budowy strategii obszaru.
 3. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT).
 4. Definiowanie celów LSR

 

baner prow 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11